Prof. Dr. AYŞE CANAN SAĞLAM NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. AYŞE CANAN SAĞLAM

T: (0282) 250 2141

M canansaglam@nku.edu.tr

W canansaglam.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarla Bitkileri
Ana Bilim Dalı:Endüstri Bitkileri
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1987-1991
Tez: Orobanşa Dayanıklı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Hatları ile Dayanıklı Genetik Erkısır Hatlar Arası Melez ve Melez Gücü (1991)
Yüksek Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1980-1981
Tez: Çukurova ve Ege Yöresi Pamuklarının Teknolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma (1981)
Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1976-1980
Tez:
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
2012-2016
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2012-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2006-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2014-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2014-
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
2007-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Endüstri Bitkileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Sağlam C., Ö. F., Ayçiçeği Helianthus annuus L çeşitlerinde farklı ekim zamanı ve ekim sıklığının kuş zararına etkisi, Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi., vol. 2, pp. 50-57, 2014.
Özgün Makale
2. Kiper T., Ö. G., S. C., Enviromental socio cultural and economical effects of ecotourism perceived by the local people in the northwestern Turkey Kiyiköy case, Scientific Research and Essays, vol. 6, pp. 4009-4020, 2014.
Özgün Makale
3. Saglam C., Y. S., B. I., ., The Effect of Different Hormones and Their Doses on Rooting of Stem Cuttings in Anatolian Sage Salvia fruticosa Mill, APCBEE Procedia, pp. 351-356, 2013.
Özgün Makale SCI
4. Unal K., S. A., K. M., B. K. H. C., Unal Karik A C Saglam M Kurkcuoglu K H C Baser, Journal of Medicinal Plant and Natural Product Research., vol. 77, pp. 1302, 2011.
Özgün Makale SCI
5. Özdemir G., S. C., Sustainable use of medicinal aromatic plants and employment of women in its production case of Kumbag Ucmakdere area, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 11, pp. 1382-1396, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. Ergen Y., S. C., Bazı Çerezlik Ayçiçeği Helianthus annuus L Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 2, pp. 221-227, 2005.
Özgün Makale
7. Kümeağaç M., S. C., Melez ayçiçeği çeşitlerinde genotip x çevre interaksiyonu ile bazı verim ve verim unsurlarının stabilitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi., vol. 2, pp. 200-211, 2005.
Özgün Makale
8. Sağlam C., A. İ., Yield and Yield Components of Some Winter and Summer Rape Brassica napus spp oleifera L Cultivars in The Thrace Region, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 11, pp. 147-152, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. Sağlam C., A. İ., T. H., Y. S., A. F., Ö. F., Effect of Propagation Method Plant Density and Age on Lemon balm Melissa officinalis L Herb and Oil Yield, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science,, vol. 32, pp. 419-423, 2004.
Özgün Makale SSCI
10. Atakişi İ., S. C., T. H., A. F., Y. S., Ö. F., Cultivation of Sage Salvia officinalis L in Tharace Region Turkey, Zeitschrift für Arznei-Gewürzpflanzen, pp. 15-19, 2001.
Özgün Makale
Ulusal Projeler
1. Tıbbi bitkiler Eğitim ve Koleksiyon Bahçesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 04.11.2014-05.12.2016.
2. Sater Satureja hortensis L Bitkisinde İnorganik ve Organik Gübre Uygulamalarının Verim Ve Bazı Kalite Unsurlarına Etkileri, BAP, Yönetici.
3. Marmara Bölgesindeki Anadolu Adaçayı Salvia fruticosa Mill Populasyonlarının Morfolojik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Kültüre Alınma Olanaklarının Araştırılması, DİĞER, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise).
4. Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Doku Kültürü Yöntemleri ile Yetiştirilmesi ve Korunması Üzerine Araştırmalar, BAP, Yönetici.
5. Farklı İki Tütün Çeşidinin Kırım Zamanı ve Kurutma Şeklinin Verim ve Kaliteye Etkisi Üzerine Araştırmalar, BAP, Yönetici.
6. Döl Kontrollü Teksel Seleksiyon İle Trakya nın Bazı Yörelerine Uygun Çerezlik Yerfıstığı Çeşitlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
7. Trakya Bölgesinde Bitkisel Sıvı Yağ ve Margarin Sanayi Sektör Analizi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
8. Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Trakya Koşullarında Yetiştirilme Olanakları Üzerinde Çalışmalar, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.